Technical solutions

Star Strategic Ventures werkt aan een keten van bedrijven in de installatiebranche. Het gaat om met name middelgrote bedrijven die zelfstandig blijven werken binnen hun eigen regio en ook de bedrijfsnaam blijft ongewijzigd. Wel wordt een deel van de overhead - zoals bijvoorbeeld de personeelsadministratie en certificering - voortaan centraal geregeld. Dit heeft voor individuele bedrijven als voordeel dat een aantal activiteiten die veel tijd en energie kosten voortaan worden uitbesteed. Er is sprake van een belangrijk efficiencyvoordeel doordat bedrijven zich meer kunnen richten op hun klanten door een aantal interne processen centraal te regelen.

Vooralsnog gaat onze interesse vooral uit naar installatiebedrijven in de regio Gelderland en Oost-Brabant.