Health & Care

In de zorgsector is sprake van grote veranderingen. Deze zijn voor een deel terug te voeren op een continu proces van innovaties op het gebied van processen en producten. Daarnaast is de van oudsher sterke overheidsregulering van de zorgsector de laatste jaren op een aantal gebieden verminderd. Dit biedt ruimte voor nieuwe initiatieven op het gebied van zorgaanbod. Star Strategic Ventures beschikt over een groot netwerk van ondernemers in deze sector en heeft de ambitie om in de komende jaren een portefeuille van deelnemingen in bedrijven op te bouwen van bedrijven die hierin actief zijn.