Star Strategic Ventures

Star Strategic Ventures is een participatiemaatschappij die risicodragend kapitaal investeert in Nederlandse ondernemingen. Het kan hierbij gaan om startende ondernemingen, om management buy-outs en om zogeheten turnarounds. In dat laatste geval is sprake van een doorstart met nieuwe ideeën en nieuw kapitaal van een bedrijf dat in de problemen is geraakt. Star Strategic Ventures onderscheidt zich door haar flexibiliteit en besluitvaardigheid. Door een kleine organisatie kunnen we snel handelen en snel beslissingen nemen. Een ander kenmerk van Star Strategic Ventures is de beschikking over een groot netwerk van ondernemers, oud-ondernemers en investeerders. Hierdoor kunnen we op veel terreinen, zoals bijvoorbeeld marketing, productie en distributie, kennis en ervaring toevoegen. Door dit uitgebreide netwerk zijn we niet alleen een financier, maar vooral ook een strategische partner die gedurende een langere periode samen met de ondernemer het bedrijf laat groeien en tot een succes maakt. Een investering in een klein of middelgroot bedrijf betekent in de praktijk een investering in een of enkele ondernemers. Daarom staat voor ons de ondernemer centraal. We vinden het belangrijk om een goede verstandhouding te creëren met de ondernemer, die de basis vormt voor een jarenlange samenwerking.

Deze filosofie brengt met zich mee dat de ondernemers voorop staan, en dat we ons dus niet op voorhand richten op specifieke bedrijven of sectoren. Wel zijn er een drietal branches waar we extra alert zijn op investeringsmogelijkheden omdat we hier diverse interessante mogelijkheden zien. Dit zijn  ‘Care & health’, ‘Lifestyle & leisure’ en ‘technical solutions’.