Even voorstellen

Star Investment Group is een investeringsmaatschappij met twee divisies: Star Real Estate en Star Strategic Ventures.

Star Real Estate investeert in Nederlands en Duits onroerend goed. Het gaat hierbij met name om winkelcentra, kantoren en bedrijfspanden.

Star Strategic Ventures is een participatiemaatschappij die risicodragend kapitaal investeert in kleine en middelgrote Nederlandse ondernemingen. Deze participatiemaatschappij onderscheidt zich door haar zeer uitgebreide netwerk van bedrijven, ondernemers en oud-ondernemers. Hierdoor kan Star Strategic Ventures op veel terreinen, zoals bijvoorbeeld productie, distributie en marketing, kennis en visie inbrengen in de bedrijven waarin zij investeert.